Informace o emisi

Dceřiná společnost RSRE INVEST a.s. realizuje emisi dluhopisů s názvem RSREINV 1 5,0/22, v rámci, které budou nabízeny dluhopisy vydávané jako zaknihované cenné papíry ve formě na doručitele podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v předpokládaném počtu 200 kusů, každý o jmenovité hodnotě 100 000,- EUR.

 

Dluhopisy budou úročené pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,0 %. Zdroje získané prodejem dluhopisů využije skupina na financování dalších akvizic především v odvětví nemovitostí a developmentu.

Podrobnosti

Emitent

RSRE INVEST a.s.

Název emise

RSREINV 1 5,0/22 (uzavřený pro upisování)

ISIN

CZ0003517864

Měna

EURO (€)

Datum emise

30. 11. 2017

Datum splatnosti

30. 11. 2022

Lhůta pro upisování

30. 11. 2017 - 29. 12. 2017

Úroková sazba

pevná úroková sazba 5,0 % p.a.

Výplata výnosů

pololetně zpětně

Jmenovitá hodnota

100 000,- EUR

Celkový objem emise

20 000 000,- EUR

Podoba dluhopisu

zaknihovaný cenný papír

Forma dluhopisu

na doručitele