Udržitelnost

Nevedeme plamenné řeči o ochraně životního prostředí, daleko raději pro věc něco děláme. Je pro nás přirozené chovat se šetrně, neplýtvat zdroji a energií. Naše projekty oživují dlouhodobě zanedbané lokality, zvelebujeme je a vracíme do nich přírodu a život. Měníme tváře měst k lepšímu i tak, že čistíme staré brownfieldy, odstraňujeme ekologické zátěže a oživujeme vodní toky. Člověka a přírodu nestavíme proti sobě, chceme v přírodě žít a pečovat o ni.

Snížení spotřeby energie

Navrhuje a stavíme energeticky úsporné bodovy

Podpora elektromobility

Vytváříme infrastrukturu pro udržitelnou mobilitu

Šetrné hospodaření s vodou

Budujeme retenční nádrže, využíváme dešťovou vodu

Recyklace

Stavíme z recyklovaných materiálů

Stavíme ekologicky

používáme recyklovatelné materiály a nízkoemisní technologie

Proč je udržitelnost důležitá?

 

Čím je člověk vzdělanější, lepší a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody

 

Jan Amos Komenský

Příklad dobré praxe

Envelopa Office Center (EOC) je první kancelářskou budovou prvotřídního standardu v Olomouci. Parter je bohatě osázený zelení, nabízí prostor pro relaxaci, nechybí samozřejmě ani stojany pro kola a koloběžky. K zapůjčení nájemcům je k dispozici elektromobil BMW, podzemní parkoviště poskytuje zázemí pro cyklisty. V garážích najdou uživatelé i nabíječky pro elektromobily, elektrokola či koloběžky. Budova jeenergeticky úsporná, vytápěna a chlazena indukčními trámy.

EOC získala jako první na Střední Moravě pre-certifikaci dle mezinárodních standardů LEED ve stupni GOLD. Hlavními kritérii tohoto hodnocení jsou řízení zdrojů, úspora vody, energetická náročnost, snižování emisí CO2, výběr udržitelných a nerizikových materiálů, nakládání s odpady, vynikající vnitřní prostředí a inovativní technologická řešení.