Pro média

Naší činností ovlivňujeme veřejný prostor a proto je pro nás důležité poskytovat informace o našich projektech veřejnosti prostřednictvím médií. Chceme být ve spojení s komunitou, kde působíme, navzájem se inspirovat ve snaze o rozvoj prostředí, v němž podnikáme.

Odběr