Představení společnosti

Skupina REDSTONE aktivně působí na trhu od roku 2016 prostřednictvím mateřské společnosti REDSTONE REAL ESTATE, a.s.

 

Jsme skupina, která se zabývá developerskou a investiční činností. Od svého vzniku se zaměřujeme na projekty s vyšší přidanou hodnotou, když současně jsme otevřeni všem atraktivním výzvám. Naší specializací je průnik mezi investiční, developerskou a realitní činností. Dále se profilujeme také v oblastech řízení aktiv a realizaci dluhopisových programů. Emitované dluhopisy slouží k financování našich developerských projektů a nákupu zajímavých výnosových nemovitostí, konkrétně např. administrativních budov, logistických hal či skladů.

 

Portfolio našich investic je tak diverzifikováno mezi developerské projekty a komerční nemovitosti již generující stabilní příjem. Všechny projekty jsou momentálně lokalizovány v České republice. Hlavními oblastmi našeho působení jsou zejména Praha, Olomouc a Pardubice.

 

Dlouhodobou filozofií skupiny je také snaha aplikovat nový pohled na realitní development a vytvářet tak dlouhodobě atraktivní a současně fungující projekty. Úspěšnost skupiny úzce souvisí s aktivním přístupem k projektům od samotného vzniku, přes jejich výstavbu, až po dlouhodobou správu již dokončených aktiv. Ke každému projektu přistupujeme velmi individuálně, se snahou promyslet každý detail. To je základní stavební kámen pro jejich budoucí atraktivitu a úspěšné fungování.

Představení zakladatele společnosti

Zakladatelem společnosti je olomoucký podnikatel Richard Morávek, který spolu se svými partnery stojí mj. za realizací největšího nákupního a zábavního komplexu v Olomouci – Galerie Šantovka nebo za projekty v realizaci, jako je například exkluzivní rezidenční projekt Šantovka Tower. Skupina REDSTONE pod jeho vedením přináší na trh projekty, kterým je vlastní výjimečné architektonické řešení, důraz na vysokou kvalitu realizace a zejména nadčasová koncepční řešení, zaměřená na komfort a přidanou hodnotu pro budoucí nájemce a jejich zákazníky.

INVESTMENT

Naší filozofií je vyhledávání atraktivních investičních příležitostí v oblasti výnosových nemovitostí, kde posuzujeme zejména lokalitu, strukturu nájemců, synergické efekty a perspektivní růstový potenciál. Pokud investici realizujeme, optimalizujeme pomocí vlastního asset managementu nastavené provozní procesy, a to buď dílčím zásahem nebo kompletním přebudováním funkční struktury. Cílem celého procesu je pak maximalizovat přidanou hodnotu takto spravované investice.

Naše projekty

DEVELOPMENT

V oblasti developerské činnosti jsme velmi aktivní a ve svém portfoliu tak dnes máme zařazeny atraktivní projekty, které jsou v různém stadiu přípravy nebo realizace. Každý náš developerský počin se vyznačuje jednotnou firemní filozofií nadčasového architektonického a technického řešení s vysokou přidanou hodnotou pro budoucí vlastníky či nájemce. Realizujeme jak velmi náročné projekty typu výstavby obchodně-společenských center či administrativních komplexů, tak i atraktivní projekty např. v oblasti rezidenčního bydlení.

Naše projekty

Financování projektů

Na financování našich developerských a investičních projektů spolupracujeme s významnými bankovními ústavy. Koncem roku 2018 jsme pak zahájili projekt financování našich aktivit také formou realizace dluhopisových programů.

Dluhopisový program