Redstone real estate
investice budoucnosti

Měníme tváře měst

Společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s. se cíleně zaměřuje na vlastní developerské projekty a investice do dlouhodobě perspektivních a výnosově zajímavých nemovitostí zejména v České republice. Věříme, že hlavními kritérii pro realizaci úspěšného developerského projektu je zejména výběr lokality, nadčasové architektonické řešení, nadstandardní kvalita použitých materiálů a technologií. U investic do nemovitostí pak jsou klíčovými parametry poloha projektu, struktura nájemců, udržitelnost a další možnosti rozvoje. Od roku 2016 se nám podařilo do portfolia zařadit již několik zajímavých projektů a výnosových nemovitostí. Vlastníme a pronajímáme jak retailové a administrativní plochy, tak i výrobně-skladovací prostory. Aktivně se také podílíme na jejich správě a strategii rozvoje, s cílem jejich co nejlepšího zhodnocení.

„Naše projekty promýšlíme do posledního detailu. Kvalitní architektonické řešení se musí snoubit s funkčností a ekonomickou udržitelností projektů. Jsme lokální patrioti, záleží nám na rozvoji měst a regionů v nichž působíme. Soustavně budujeme atmosféru důvěry ve vztazích s investory a obchodními partnery.“

 

Richard Morávek
zakladatel skupiny REDSTONE

Financování projektů

Dluhopisové programy

Na financování našich developerských a investičních projektů spolupracujeme s významnými bankovními ústavy. Koncem roku 2018 jsme pak zahájili projekt financování našich aktivit také formou realizace dluhopisových programů.

více informací

Investment

Významné investice

Naší filozofií je vyhledávání atraktivních investičních příležitostí v oblasti výnosových nemovitostí, kde posuzujeme zejména lokalitu, strukturu nájemců, synergické efekty a perspektivní růstový potenciál.

Development

Reality a developerské projekty

V oblasti developerské činnosti jsme velmi aktivní a ve svém portfoliu tak dnes máme zařazeny atraktivní projekty, které jsou v různém stadiu přípravy nebo realizace.

Náš tým

Jsme kompaktní a profesionální tým složený z osobností, které disponují zkušenostmi z různých oborů. Na všech projektech současně spolupracujeme také s externími partnery, kteří se řadí mezi špičku ve svých profesích.

Projekty

Dlouhodobou strategií REDSTONE REAL ESTATE, a.s. je rozdělení realitních investic mezi developerské projekty a již existující komerční nemovitosti, které skupině přináší stabilní příjmy. V současné době připravuje skupina několik dalších velmi atraktivních projektů.

více o projektech