Nová Velkomoravská

Revitalizací rozsáhlého areálu bývalých vojenských opraven vznikne nová městská čtvrt, při jejímž koncipování chceme vycházet z principů hnutí New Urbanism. Poslední brownfield v centrální části Olomouce podél vnitřního městského okruhu proměníme v kvalitní urbanistický koncept organicky propojující nejrůznější aspekty života budoucích obyvatel od práce přes bydlení až po různé formy trávení volného času.

 

Vše s vědomím, že úroveň životního prostředí předurčuje kvalitu života jednotlivce i komunity. Zpracováváme studii využití území s vysokým zastoupením zeleně a širokou škálou funkcí (bydlení, komerční nemovitosti, obchodních prostory, administrativní budovy atd.) Zvažována je též možnost umístění zařízení infrastruktury městského a krajského významu (např. multifunkční arény pro sport a kulturu). Samozřejmostí budou prvky městské občanské vybavenosti včetně sportovních a školských zařízení.

Více pro investory Stránky projektu multifunkční arény
Multifunkční aréna Olomouc

Specifikace

Lokace

Brownfield na Velkomoravské v Olomouci

Plocha pozemku

171 000 metrů čtverečných

Kapacita multifunkční arény

7 500 diváků

Multifunkční aréna Olomouc