V Olomouci začala výstavba nového sanatoria. Rozšíří kapacity ošetřovatelských lůžek ve městě

31. January 2024 | Back to listing

V lokalitě Neředín spustila skupina Redstone výstavbu soukromého sanatoria. Záměrem je nabídnout dlouhodobou ošetřovatelskou péči určenou primárně pacientům v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. Zdravotnické zařízení nabídne cca 120 lůžek a pomůže tak výrazně rozšířit kapacity tohoto typu zdravotnické péče v Olomouci. Provozovatelem bude společnost Senatorium Olomouc a.s. ze skupiny PHF Senatorium a.s., která má s poskytováním tohoto typu péče mnohaleté zkušenosti a disponuje kvalitním odborným zázemím.

 

Ve strategické poloze poblíž Fakultní nemocnice Olomouc vznikne pětipodlažní objekt, který reaguje na nedostatečnou kapacitu doléčovacích lůžek pro dlouhodobě nemocné v Olomouckém kraji.  Zařízení ponese název Senatorium, a jak název napovídá, bude se specializovat na klientelu zejména seniorů. Ti mohou kromě možnosti nadstandartní ošetřovatelské péče využít služeb fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, aktivizačních pracovníků nebo nutričního terapeuta.

 

Kromě nepřetržité ošetřovatelské služby budou pacientům umožněny intenzivní návštěvy členů rodiny a přátel, což je v období rekonvalescence velkým benefitem. „Naší hlavní prioritou je poskytování kvalitní zdravotní péče provázené především zájmem a úctou k pacientům. Nejbližší sanatorium, které mohou pacienti využít je nyní situováno více než 40 km od Olomouce, což je dalším důvodem k výstavbě, jenž bude v režii developerské skupiny Redstone. Plánovaný projekt tak umožní Olomoučanům plnohodnotné doléčování v místě jejich bydliště a poblíž jejich rodiny,“ říká Aleš Kotásek ze skupiny PHF Senatorium a.s.

 

Poskytované zdravotní a ošetřovatelské služby budou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Doplňkové služby pak budou hrazeny pacientem za každý jednotlivý den pobytu. „Snažíme se o to, abychom pacientům nabízeli péči, která bude přizpůsobena jejich individuálním požadavkům. Erudovaný zdravotnický personál, který zde bude působit, využije mimo jiné i zkušeností z námi již provozovaných zařízení v Brně, Ostravě, Frýdku-Místku a Vestci u Prahy,“ dodal dále Kotásek.