Sportovně relaxační centrum v Olomouci

Projekt městského centra je situován do lokality přiléhající k prstenci historických městských parků, na vnější hranici městské památkové rezervace. Multifukční objekt kombinuje sportovní, relaxační, komerční a ubytovací prostory s kapacitním podzemním parkovištěm. Důraz je kladen též na nevšednost a originalitu moderního ztvárnění architektonického pláště budovy. Projekt plánujeme realizovat do konce roku 2024.

Více pro investory

Specifikace

Pořízení do skupiny

2018