Šantovka District

Naproti stávajícího obchodně společenského centra na druhém břehu Mlýnského potoka vznikne celá řada nových budov a veřejných prostranství, přívětivý městský prostor s širokou škálou funkcí. Území je propojené s Galerií Šantovka lávkami přes Mlýnský potok, dotvoří tak lokalitu Šantovka v ucelenou městskou čtvrť Šantovka District.  Náměstí jako ústřední veřejné prostranství doplňuje síť ulic s živým parterem. Otevřené fasády budov budou zvát do unikátní hlavní zastřešené ulice s možností celoročního provozu bez ohledu na počasí.

 

Zástavba citlivě navazuje na koryto Mlýnského potoka, na jehož břehu vytváří živé nábřeží, které umožní lidem přístup k vodě. K rozšíření nabídky kvalitní gastronomie v Olomouci přispěje část projektu se stylovými restauracemi a hospůdkami. Ústředním veřejné prostranství umožní pořádání nejrůznější akcí v průběhu celého roku (koncerty, veřejné bruslení, street food, fresh market). Projekt rozšíří nabídku obchodů a služeb v území o další atraktivní jednotky. Kulturní a společenskou dimenzi projektu přinese polyfunkční sál, který nabídne prostory pro divadlo, muzikály, koncerty, konference, výstavy a společenské akce. Spoustu zábavy a aktivit poskytne volnočasová zóna pro nejrůznější věkové kategorie s řadou atrakcí. Součástí záměru je i rezidenční část a prostory pro kanceláře, podnikání a vzdělávací aktivity a čtyřhvězdičkový hotel.

Více pro investory

Bližší informace

Celková plocha

cca 3 hektary

Podzemní parkoviště

740 míst

Multifunkční sál

Divadelní uspořádání: max. 750 míst
Koncertní uspořádání: cca 2 000 míst
Plesy: 970 míst
Konference: více než 1 000 osob

Pronajímatelná plocha

cca 20 000 m2

Stavební náklady

cca 2 miliardy Kč

Celkové náklady

cca 3 miliardy Kč