Senatorium úspěšně roste. Pracuje se už na druhém podlaží

14. června 2024 | Zpět na výpis

Ve strategické poloze nedaleko areálu Fakultní nemocnice Olomouce vyrůstá od začátku roku budova soukromého sanatoria. Tímto zdravotnickým zařízením s názvem Senatorium chceme pro Olomouc zajistit chybějící kapacity dlouhodobé ošetřovatelské péče. Stavba úspěšně pokračuje a v dubnu příštího roku by měla být hotová.

 

V posledních týdnech se nám podařilo dokončit betonářské práce stropní konstrukce nad I. nadzemním podlažím a připravit bednění pro svislé konstrukce II. podlaží. Následovat budou betonářské práce ve druhém podlaží, demontáž stropního bednění v prvním podlaží a ze svislé konstrukce II. podlaží, dalším plánovaným krokem je zaměření okenních a dveřních prostupů. V plánu máme montáž bednění stropní konstrukce nad II. podlažím a betonování stropu.

 

Stavební práce provádíme současně i v bezprostředním okolí objektu. V nejbližší době provedeme zásyp zeminou kolem stavby do jednotné výšky, tedy zhruba na úroveň horní hrany stropní konstrukce I. podzemního podlaží. Dále chystáme výkopové práce pro inženýrské sítě, montáž přípojky vodovodu a horkovodu včetně napojení na vodovodní řád.

 

Stavba probíhá bez komplikací podle plánů, tudíž předpokládáme dodržení slíbeného termínu dokončení v dubnu roku 2025.

 

Nové zdravotnické zařízení, které buduje skupina Redstone, nabídne cca 120 lůžek pro pacienty v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. Po dokončení výrazně rozšíří potřebné kapacity tohoto typu zdravotnické péče v Olomouci. Provozovatelem bude společnost Senatorium Olomouc a.s. ze skupiny PHF Senatorium a.s., která má s poskytováním tohoto typu péče mnohaleté zkušenosti a disponuje kvalitním odborným zázemím.