Práce na třetí a čtvrté etapě Šantovka Living pokračují dle plánu

11. března 2024 | Zpět na výpis

Realizace třetí etapy (objekty C2, D2) a čtvrté etapy (objekty C3, D3) probíhá dle stanoveného harmonogramu. V současné době jsou dokončeny kompletní vyzdívky ve všech objektech. Osazeny jsou také všechny okenní výplně. Od spodních pater se nyní realizují omítky a v objektech C2, D2 i skladby podlah.

 

V horních patrech se dokončují bytové rozvody technického zařízení (elektroinstalace, kanalizace, topení, vodovodu a vzduchotechniky). Obrysy dostávají i samotné obálky jednotlivých budov, jenž se zateplují. Dokončeny jsou všechny podkonstrukce, které je nutno před samotným zateplením instalovat. Jedná se o skryté kastlíky a vodítka pro žaluzie, zábradlí a posuvné stínící paravany. V plném proudu jsou také realizace skladby střech, balkónů a společných teras.

 

Rušno je i okolo samotných budov. Jednotlivé objekty připojujeme na inženýrské sítě. Svojí podobu dostane co nevidět i levobřežní hrana Mlýnského potoka. Byly vykáceny náletové dřeviny, aby mohly následovat práce na reprofilaci břehu mlýnského potoka a vytvoření mlatové cesty podél objektů.

 

Obě etapy předpokládáme dokončit v posledním kvartále letošního roku. Následné předávání bytů pak bude probíhat v prvním čtvrtletí 2025.