Inspirujeme se u mladé generace

23. března 2021 | Zpět na výpis

Areál na Velkomoravské

Naši urbanisté intenzivně pracují na návrhu oživení zdevastovaného území při Velkomoravské ulici. Chceme zde postavit novou městskou čtvrť s příjemným prostředím a řadou užitečných funkcí pro její budoucí obyvatele. Pro inspiraci svěžím pohledem mladé generace jsme se spojili také se studenty prostřednictvím originálního projektu Přírodovědecké fakulty UP.
Mladí lidé z celého světa soutěžili o nejlepší návrh nové čtvrti formou, která spojuje zábavu s tvořivostí. „Populární počítačová hra Cities: Skylines umožňuje hráčům nejen budovat umělá města dle fantazie. Propojením s geografickými daty mohou vytvářet 3D návrhy reálných území“, vysvětlil princip soutěže Jan Piňos, doktorand Katedry geoinformatiky. Své vrstevníky vyzval na sociálních sítích k vytvoření návrhů nové čtvrti v rámci přípravy své disertační práce. Inspirací mu byla podobná soutěž, uskutečněná nedávno ve finském městě Hämeenlinna a dokument Gaming the Real World režiséra Anderse Eklunda.

 

S potěšením jsme přijali pozvání pana Piňose do poroty soutěže spolu s odborníky z akademické obce i města. Jako developerská společnost jsme součástí Olomouce, významné univerzitní metropole. Spolupráci univerzity a soukromého sektoru považujeme za oboustranně výhodnou. Umožňuje nám využít odborné zázemí a kreativní potenciál studentů, my jim na druhé straně otevíráme příležitost vyzkoušet si propojení teorie s praxí. Cíl je společný: Uskutečňovat v Olomouci kvalitní projekty s vysokou úrovní soudobé architektury, s důrazem na společenskou odpovědnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

 

Každý z jedenácti návrhů v soutěži nás zaujal originalitou a nápady. Studenti různě řešili dopravní napojení lokality, hustotu a charakter blokové zástavby, členění území do různých funkcí či zakomponování řeky a přírodních prvků do projektu. Zatímco soutěžící Jessie G navrhl velké množství řadových domů, Jan Piňos pracoval spíše s tradiční blokovou zástavbou, prokládanou lokalitami rodinných domků. Návrhy prozrazovaly různé architektonické tradice, které mezinárodní účastníky soutěže ovlivnily. Velmi nás potěšilo, že vítězný návrh od hráče s nickem Silvaret navrhl v území umístit i multifunkční arénu pro sport a kulturu. S obdobným záměrem jsme nedávno oslovili samosprávu města i veřejnost.

 

Věříme, že spolupráce na studentské soutěži přispěje ke kvalitě projektu Nová Velkomoravská a spokojenému životu budoucích obyvatel lokality.