Envelopa Office Center

12. prosince 2019 | Zpět na výpis

Jaká je situace na stavbě netrpělivě očekávaných prémiových kanceláří v Olomouci?

 

Stavba nového moderního administrativního komplexu Envelopa Office Center je v plném proudu. Aktuálně přinášíme odborný přehled probíhajících prací.

 

V areálu se ke konci chýlí práce na přeložkách a přípojkách.

 

Nyní probíhá předání nejdůležitějšího objektu z tohoto souboru, kterým je přeložka kanalizace DN 2000 správci kanalizace.

 

Současně probíhají práce na stavební jámě, pažení a piloty. Dodavatel provádí zapažení stavební jámy beraněním štětovnic. Bylo již zahájeno odtěžování zeminy a její odvoz na deponii.

 

Zároveň s beraněním probíhá demolice původního kanalizačního sběrače.

 

Intenzivně se pracuje na projektové dokumentaci a celkové koordinaci.

 

Více o projektu Envelopa Office Center