Do bývalého lihovaru v Pardubicích najel první demoliční stroj

15. července 2019 | Zpět na výpis

Dlouhodobě chátrající areál lihovaru byl 27. května předán městem Pardubice zpět firmě Redstone Real Estate, a.s., která zde hodlá vybudovat moderní multifunkční centrum. Do této doby se areál vyklízel. Nájemci, kteří zde sídlili, museli areál uvést do původního stavu. Nyní nastává fáze demolice budov. Hlavní a zároveň nejvyšší budova půjde k zemi ještě v červenci.

 

Po předání areálu začala společnost Ridera vyklízet budovy a poté započali odstraňovat jednotlivé části, tedy odstrojování budov. Vše probíhá podle plánu, a tak se dá předpokládat, že hlavní budova Pardubického lihovaru bude stržena okolo 20. července. Průběh demolice nejvyšší budovy je plánován na jeden až dva dny. Těžká technika začne budovu bourat postupně od horní části. V průběhu demolic se budou v areálu používat kropící děla, aby se eliminovala prašnost. Demoliční práce jsou povoleny ve všedních dnech od 6 hodin ranních do 18 hodin. Toto se týká i soboty. V neděli je zákaz bourání, především z důvodu hluku. Bezpečnostní technik označil stavbu za vzorovou, vše tedy probíhá v souladu s legislativou.

 

„Všechny materiály necháváme na hromadách, kde dochází ke třídění materiálu. Jakmile bude vše připraveno, materiál se naloží do nákladních automobilů a začne se z místa vyvážet. Nebezpečný odpad budeme vyvážet dle legislativních pokynů. Suť na místě přeměníme na frakci a ta půjde k dalšímu využití jako výrobek z recyklačního zařízení“, dodal za firmu Ridera Robin Brabec.

 

Na místě se objevila malá ekologická zátěž, kde se do země vsakovaly oleje. Vše bude vyřešeno těžbou a odvozem na určené místo. I tak v areálu dojde ještě k několika rozborům, aby vše bylo v pořádku.

 

Autobusové nádraží se zatím bourat nebude. V provozu zůstane minimálně do konce roku 2020. Na místě bývalého lihovaru bude vybudováno nejen pro obyvatele Pardubic nové multifunkční centrum a moderní veřejný prostor.