Chystáme výstavbu sanatoria. Posílí kapacitu doléčovacích lůžek ve městě.

01. března 2023 | Zpět na výpis

V lokalitě Neředín chystáme výstavbu soukromého sanatoria, které nabídne dlouhodobou ošetřovatelskou péči určenou primárně pacientům v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. Zdravotnické zařízení bude mít kapacitu cca 120 lůžek. 

 

Nabídneme možnosti nadstandardní péče během stabilizace zdravotního stavu pacientů, aby se co nejdříve mohli navrátit do domácího prostředí. Součástí služeb bude nepřetržitá ošetřovatelská péče pod vedením lékaře a zkušeného zdravotnického personálu. Během léčby pacienta budou mimo lékařské a ošetřovatelské péče přítomny také služby fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, aktivizačních pracovníků nebo nutričního terapeuta. Velkým benefitem bude možnost intenzivních návštěv pacientů členy rodiny a přátel.

 

Chceme posílit nedostatečné kapacity doléčovacích lůžek v Olomouci. Nejbližší sanatorium je totiž od Olomouce vzdáleno více než 40 minut cesty. Náš projekt nově umožní Olomoučanům pohodlnou rekonvalescenci přímo ve městě, kde pacienti žijí. Vypomůžeme tím hlavně FNOL, která primárně řeší akutní péčí a na dlouhodobější zotavování pacientů nemá již tolik prostoru.

 

Investorem a zároveň vlastníkem objektu bude naše dceřiná společnost Redstone Power s.r.o. Provozovatelem bude společnost Senatorium Olomouc a.s. ze skupiny PHF Senatorium a.s., jež provozuje již 3 zařízení stejného typu a další dvě zařízení jsou ve výstavbě. S poskytováním tohoto typu péče má mnohaleté zkušenosti a disponuje tak kvalitním odborným zázemím.