Chceme pomoci městu. Připravujeme multifunkční arénu

01. ledna 2021 | Zpět na výpis

Nevyhovující „plecharéna“ je dlouholetým problémem Olomouce. Zastaralý objekt nezajišťuje důstojné podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí. Nelze vyloučit ani nutnost jeho uzavření z důvodu špatného technického stavu. Přes dlouhodobou snahu o rekonstrukci se městu zatím nepodařilo ani stanovit její rozsah, ani získat potřebné finanční prostředky.

V naší lokalitě Nová Velkomoravská zvažujeme i umístění infrastruktury městského či regionálního významu. Jednou z možností by tak bylo i umístění multifunkční arény pro sport, kulturu a společenské akce.

 

Pro posouzení tohoto záměru jsme se rozhodli pořídit plnohodnotnou architektonicko-urbanistickou studii. Úkol jsme zadali špičkových architektonickým ateliérům s největší zkušeností s návrhy obdobných objektů v ČR: ateliérům Helika a Šuráň. Studie řeší umístění multifunkční haly v lokalitě včetně širších vztahů, navrhuje jak vnitřní členění objektu, tak i jeho atraktivní designové ztvárnění.

 

V závěru roku 2020 prezentoval Richard Morávek za REDSTONE záměr multifunkční arény na Velkomoravské členům rady města Olomouce. Následně jsme jej představili prostřednictvím médií veřejnosti. Pokud město nabídka spolupráce osloví, jsme připravení vypracovat podrobný rozpočet záměru včetně modelu jeho financování formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru. S nabídkou spolupráce chceme oslovit statutární město Olomouc i Olomoucký kraj.