Aktiva skupiny REDSTONE překročila úroveň 2,7 miliardy Kč

14. srpna 2020 | Zpět na výpis

Aktivní přístup skupiny REDSTONE se pozitivním způsobem promítl do dosažených hospodářských výsledků roku 2019. Skupina díky správně zvolené strategii pokračovala ve svém kontinuálním rozvoji a růstu z předchozích let, což se zobrazilo ve všech zásadních ekonomických ukazatelích.

 

Konsolidovaný zisk skupiny před zdaněním dle auditovaných čísel a standardů IFRS-EU (audit proveden společností Deloitte) se za rok 2019 přiblížil úrovni takřka 800 milionů Kč. Výrazným způsobem se na tomto výsledku podílela realizace vlastních investičních projektů a rovněž úspěšné prodeje zhodnocených investic.

 

Úspěšné hospodaření se odrazilo rovněž na přírůstku konsolidovaných skupinových aktiv. Ta na konci roku 2019 dosáhla výše přes 2,7 miliardy Kč a meziročně se tak navýšila o takřka 600 milionů Kč. Obdobný vývoj měl další ze sledovaných ukazatelů, a to vlastní kapitál. V návaznosti na pozitivní výsledek hospodaření přesáhla hodnota vlastního kapitálu hranici 1 miliardy Kč.